THƯ VIỆN

Tìm hiểu về Lễ Giáng Sinh

Câu chuyện giáng sinh là câu chuyện kể về cách mà xác thịt hóa thành thánh thiêng, thân xác được thánh hóa, và niềm vui trần tục trở nên thánh ca chúc tụng Thiên Chúa.

truyện: THIÊN TÌNH SỬ

“Ngôi lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1,14)

Viếng mộ (Phước Lý)

Cúi đầu con thân thưa cùng Chúa, thương tặng các ngài phúc trường sinh...

GiỌt… - thơ Thiên Phúc

Phận người Chúa biết nhiều giới hạn Giờ con mong ước từng giọt thôi...!