THƯ VIỆN

ƠN CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN

Cha là cây cao bóng cả, luôn che chở con suốt cả cuộc đời

Thánh Louis Gonzaga, Tu sĩ

Thánh Louis Gonzaga được Giáo hội Công giáo cử hành Lễ kính nhớ vào ngày 21 tháng 06. Ngài là một trong những vị Thánh qua đời trong lúc tuổi đời còn rất trẻ, và được nhiều tín hữu tôn kính mến yêu nhất.

TÌNH CHA ẤM ÁP NHƯ VẦNG THÁI DƯƠNG

Cha là chỗ dựa duy nhất đời con

CHÂN PHÚC GIÊ-RA-ĐÔ ĐAN SĨ

Chân Phúc Giê-ra-đô Đan Sĩ sinh vào khoảng năm 1089 tại Bourgogne, Pháp Quốc. Ngài có tên theo tiếng Pháp là Bienheureux Gérard de Clairvaux. Vị Chân Phúc này là anh trai của Thánh Bê-na-đô, và là người con thứ hai của một gia đình có bảy người con, trong đó có một người làm Thánh và 5 người là Chân Phúc.

THÁNH AN-TÔN PA-ĐÔ-VA

Thánh An-tôn Pa-đô-va là một trong những vị Thánh được rất nhiều người yêu mến và tôn kính. Ngay lúc còn sinh thời, Ngài cũng đã lôi cuốn rất nhiều người đến với mình.

THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ

Thánh Barnaba vốn là một Thầy Lê-vi, và là con của một chủ trang trại người Sýp, gốc Do-thái. Tên khai sinh của Ngài là Giu-se, nhưng các Tông Đồ đã đổi tên cho Ngài là Barnaba

THÁNH EPHREM PHÓ TẾ

Thánh Ephrem là một vị Đại Thánh. Đức Giám Mục của Ngài đã rất lấy làm cảm phục trước sự đạo đức và sự thông minh của Ngài, và đã muốn phong chức Linh mục cho Ngài. Nhưng Thánh Nhân đã coi mình là bất xứng, và vì Ngài đã không biết cách phải chạy trốn trước niềm mong muốn của Đức Giám Mục Giáo phận thế nào, nên Ngài đã giả bộ hóa điên, và nhờ thế, Ngài đã suốt đời làm Phó Tế.

THÁNH BÔ-NI-PHA-XI-Ô GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

Thánh Bô-ni-pha-xi-ô sinh vào khoảng năm 672 tại Crediton, Anh Quốc, trong một gia đình quý tộc. Tên khai sinh của Ngài là Wynfreth, có nghĩa là Người Bạn Hòa Bình. Sau này Ngài đổi tên thành Bonifatius, có nghĩa là Người Hảo Tâm.