THƯ VIỆN

THÁNH EPHREM PHÓ TẾ

Thánh Ephrem là một vị Đại Thánh. Đức Giám Mục của Ngài đã rất lấy làm cảm phục trước sự đạo đức và sự thông minh của Ngài, và đã muốn phong chức Linh mục cho Ngài. Nhưng Thánh Nhân đã coi mình là bất xứng, và vì Ngài đã không biết cách phải chạy trốn trước niềm mong muốn của Đức Giám Mục Giáo phận thế nào, nên Ngài đã giả bộ hóa điên, và nhờ thế, Ngài đã suốt đời làm Phó Tế.

THÁNH BÔ-NI-PHA-XI-Ô GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

Thánh Bô-ni-pha-xi-ô sinh vào khoảng năm 672 tại Crediton, Anh Quốc, trong một gia đình quý tộc. Tên khai sinh của Ngài là Wynfreth, có nghĩa là Người Bạn Hòa Bình. Sau này Ngài đổi tên thành Bonifatius, có nghĩa là Người Hảo Tâm.

Thánh Ca-rô-lô Lwanga và các bạn Tử Đạo

Thánh Ca-rô-lô Lwanga và các bạn Tử Đạo

THÁNH JUSTINO TỬ ĐẠO

Thánh Justinô sống vào thế kỷ II, quê ở Samaria trong một gia đình ngoại giáo, không tin có Thiên Chúa. Khi còn trẻ, Justinô rất thích đọc các sách thi ca, sử ký và khoa học. Đến tuổi trưởng thành, thánh nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những sách ấy với Mục đích chính là tìm hiểu chân lý về Thiên Chúa.

THÁNH HANNIBAL LINH MỤC

Thánh Hannibal Linh mục sinh ngày mồng 05 tháng 07 năm 1851 tại Messina, Italia.

CẢM MẾN TÌNH MẸ

Nép mình bên Mẹ dấu yêu, an tâm tin tưởng dâng lên cuộc đời

Thánh Phaolô Hạnh, Giáo dân, TđVN

Phaolô Hạnh, Sinh năm 1827 tại Chợ Quán, Giáo dân, bị xử trảm ngày 28/05/1859 tại Nam Việt dưới đời vua Tự Ðức.

Thánh Augustinô, Giám Mục Cantorbéry

Augustinô Cantorbéry là Bề Trên tu viện thánh Anrê ở Rôma. Ngài được Ðức Grêgôriô cả gửi sang truyền giáo bên nước Anh với gần 40 vị thừa sai vào năm 597, vì nước Anh đã được giảng đạo ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì ảnh hưởng của ngẫu tượng giáo và sự xâm lăng của các sắc dân Saxon, Ðức Tin Công Giáo đã bị lu mờ hòa toàn và hầu như sắp tàn lụi.