THƯ VIỆN

Thánh Phi-líp-phê Nê-ri Linh mục

Thánh Phi-líp-phê Nê-ri sinh ngày 21 tháng 07 năm 1515 tại Firenze, Toscana, Italia, và qua đời ngày 26 tháng 05 năm 1595 tại Rô-ma . Tên đầy đủ của Ngài theo tiếng Ý là Filippo Romolo Neri.

Thánh Mát-thi-a Tông Đồ

Họ đề cử hai người: ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô và ông Mát-thi-a. Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai, để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ (Cv 1,15-26)

THÁNG 5 - THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Tháng 05 trong lịch Gregoriana được gọi bằng tiếng La-tinh là Maius. Các ngôn ngữ có gốc La-tinh cũng đều sử dụng chữ Maius này để đặt tên cho tháng 05 của mình: Mai (tiếng Pháp), May (tiếng Anh), Maggio (tiếng Ý), và Mai (tiếng Đức) v.v… Nó có nghĩa là Mùa Xuân.

Thánh Ô-Đi-Lông Viện Phụ Đan Viện Cluny

Giáo hội mừng kính Thánh Ô-đi-lông Viện Phụ Đan Viện Cluny vào ngày mồng 01 tháng Giêng với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV. Nhưng trong các Dòng Biển Đức, Xi-tô và Trappist thì Ngài được mừng kính vào ngày 11 tháng 05 với bậc Lễ nhớ buộc, tức Lễ bậc III.

Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ

Cả hai vị Thánh này đều là thành viên trong nhóm Mười Hai tông đồ của Đức Chúa Giêsu.

Thánh Athanasiô

Thánh Athanasiô làm Tổng Giám mục thành Alêxanđria khi chưa đầy ba mươi tuổi. Suốt bốn mươi sáu năm, Athanasiô là một mục tử hết sức anh dũng.

Ngày 27/04: Thánh Zita, Tn

Thánh Zita được vinh danh là vì lòng bác ái của ngài. Ngài đã có thể so đo với những người giầu có và bào chữa cho sự ích kỷ của mình.

Thánh Fidele Sigmaringens, linh mục, tử đạo

Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười…”, ngày 24 tháng 4 năm 1622, tại một ngôi thánh đường ở Sévis, thánh nhân đã bị những kẻ âm mưu hãm hại, đánh đập hết sức dã man, tàn nhẫn và giết chết. Chúa đã thưởng công Ngài bằng việc cho Ngài làm nhiều phép lạ để minh chứng sự thánh thiện của Ngài:”