THƯ VIỆN

VIDEO DIỄN NGUYỆN MỪNG 100 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

VIDEO DIỄN NGUYỆN 100 NĂM
THÀNH LẬP HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 

1918 *15/08 * 2018

Tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn,
Sáng ngày 24 tháng 07 năm 2018