THƯ VIỆN

Video Thánh Lễ An táng thầy M.Gioan Lasan-Phước Sơn

Thánh Lễ An táng thầy M.Gioan Lasan-Phước Sơn

Phần I

Phần II