THƯ VIỆN

Viếng mộ (Phước Lý)

Cúi đầu con thân thưa cùng Chúa, thương tặng các ngài phúc trường sinh...

 

 

VIẾNG MỘ

 

Cảnh trời ảm đạm buổi sớm mai  

Nhụy vàng hoa sứ đã tàn phai

Dạo bước thẫn thờ quanh nghĩa địa

Buồn lòng tôi hát khúc bi ai.

 


Một tiếng thở dài tôi chợt nghĩ 

Đến lúc thân này phải ra đi

Thân phận A-đam mang án tội

Làm sao thoát được lưới âm ty.

 

  


… Thân phận con người thật mong manh

Hôm nay còn đương tuổi xuân xanh

Ngày mai đã trở nên già cỗi

Ngày kia nằm dưới lớp cỏ tranh

 

   

Hôm nay viếng mộ các cha anh

Tưởng nhớ hồn ai ở luyện hình

Cúi đầu con thân thưa cùng Chúa

Thương tặng các ngài phúc trường sinh.

 

Hiền Lâm.