THƯỜNG HUẤN

TRÁI TIM CẦU NGUYỆN (COR ORANS) (Bài thuyết Trình của CĐ Nữ Đan Viện Xitô TM. Phước Thiên)

Trái tim cầu nguyện là trái tim biết lắng nghe Lời Chúa