THƯỜNG HUẤN

TRÁI TIM CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG ĐAN TU CHIÊM NIỆM GIỮA LÒNG GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI (Bài thuyết Trình của CĐ Nữ Đan Viện Xitô TM. Vĩnh Phước)

Việc dấn thân vào đời sống cầu nguyện là để giữ cho trái tim luôn hướng về Thiên Chúa.