THƯỜNG HUẤN

Programme de Formation monastique au Père Abbé Président (M. Hiếu Liêm)

LA FORMATION MONASTIQUE DE LA CONGREGATION CISTERCIENNE DE LA SAINTE FAMILLE AU VIETNAM

BẢN ĐÚC KẾT - KHÓA TĨNH HUẤN TẬP SINH tại Đan viện An Phước.

Khóa Tĩnh Huấn Tập Sinh Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia, tại Đan viện An Phước, từ ngày 13 đến ngày 15/04/2016

Anh em là “muối cho đời” - Quốc Huyên (Châu Sơn)

... với tư cách là những người sống đời thánh hiến, những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở nên “muối cho đời” nghĩa là đem lại lợi ích đến cho mọi người