Hội Dòng Xitô Thánh Gia

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ PHÓ TẾ M. NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

KHÓA HỌC VỀ ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VỊ TRONG BAN HUẤN LUYỆN CỦA CÁC HỘI DÒNG: XITÔ, BIỂN ĐỨC VÀ CỘNG ĐOÀN BERNARDINES TẠI VIỆT NAM

Mục đích của khóa học giúp những người đang đảm trách nhiệm vụ huấn luyện trong các cộng đoàn thuộc những Hội dòng liên hệ có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, cảm thông và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.