Hội Dòng Xitô Thánh Gia

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ PHÓ TẾ M. NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

CÁO PHÓ

ĐAN SĨ PHÓ TẾ M. NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

SINH 15.12.1977

NGUYÊN QUÁN: QUỲNH LƯU - NGHỆ AN

THỈNH SINH: 24.03.1999

TẬP SINH 31.05.2000

KHẤN DÒNG: 15.08.2002

PHÓ TẾ: 12.01.2015

VỀ NHÀ CHA: 17H30, NGÀY 10.02.2019

HƯỞNG DƯƠNG: 42 TUỔI

 

THÁNH LỄ AN TÁNG: 15H00, THỨ BA, NGÀY 12.02.2019

TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG ĐAN VIỆN TM KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ