Hội Dòng Xitô Thánh Gia

KHÓA HỌC VỀ ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VỊ TRONG BAN HUẤN LUYỆN CỦA CÁC HỘI DÒNG: XITÔ, BIỂN ĐỨC VÀ CỘNG ĐOÀN BERNARDINES TẠI VIỆT NAM

Mục đích của khóa học giúp những người đang đảm trách nhiệm vụ huấn luyện trong các cộng đoàn thuộc những Hội dòng liên hệ có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, cảm thông và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

KHÓA HỌC VỀ ĐÀO TẠO 

DÀNH CHO CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VỊ TRONG BAN HUẤN LUYỆN

CỦA CÁC HỘI DÒNG:

XITÔ, BIỂN ĐỨC VÀ CỘNG ĐOÀN BERNARDINES TẠI VIỆT NAM

 

Khóa học về đào tạo dành cho các bề trên và các vị trong ban huấn luyện của các Hội dòng Xitô, Hội dòng Biển Đức và Cộng đoàn nữ Bernardines, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 2 năm 2017, tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn. Tổng số các tham dự viên đến từ 4 Hội dòng là 70 người.

Mục đích của khóa học giúp những người đang đảm trách nhiệm vụ huấn luyện trong các cộng đoàn thuộc những Hội dòng liên hệ có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, cảm thông và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Đây cũng là mong ước khởi đi từ dịp tĩnh huấn dành cho ban huấn luyện của Hội Dòng Xitô Thánh Gia cách đây 1 năm.   

Chủ đề của khóa học là "Đồng hành để bước theo Chúa Kitô". Các đề tài đã được các thuyết trình viên gợi ý xoay quanh chủ đề này. Trong 6 ngày làm việc, các tham dự viên đã được nghe các bài thuyết trình của Tổng phụ Xitô - Mauro Lepori, Viện mẫu dòng Biển Đức Madeleine Caseau, Hai vị thuyết trình viên của Phật Giáo, Sr. Thecle Giồng, Cha tổng quản lý Lluc Torcal, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Xitô Thánh Gia......

Trong suốt thời gian của khóa học, ngoài giờ nghe thuyết trình, các tham dự viên có giờ trao đổi, đặt vấn đề và giải quyết các thắc mắc, chia sẻ riêng hoặc chung theo nhóm về những vấn đề liên quan đến nội dung được đề cập trong khóa học.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận từ khóa học tập này.

 

Tin: Mai Thi

Hình ảnh: Mai Thiện + Mai Thi