TIN TỨC

TÒA GIÁM QUẢN RÔ-MA THU THẬP CHỨNG TÍCH VỀ CỐ THUẬN

Tòa Giám Quản Roma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước Sơn tại Việt Nam, Cha Benoit Thuận, tục danh là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho Cha.

“NHẢY THEO NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚA” (Kn 3,1-6.9 / Rm 8,14-23 / Ga 17, 24-26)

THÁNH LỄ AN TÁNG NGUYÊN VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG DUY ÂN VƯƠNG ĐÌNH LÂM (Thứ hai 11 tháng 02 năm 2019)

Đôi dòng về cố VIỆN PHỤ GIOAN VƯƠNG ĐÌNH LÂM trong LỄ AN TÁNG

Điểm lại cuộc đời Viện Phụ quý mến M. Duy-Ân, chúng ta nhận ra hồng ân của Chúa tràn đổ trên cuộc đời của ngài như chính tên gọi “Duy-Ân” của ngài.