TIN TỨC

BAN TRUYỀN THÔNG HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA: Gặp Gỡ Thường Kỳ

Nội dung lần gặp gỡ của BTT năm nay để bầu chọn, đề cử và bàn thảo những công việc liên hệ đến nhân sự, phân chia công tác các tiểu ban, đề xuất một chương trình làm việc lâu dài. Các thành viên trong BTT cũng được ôn tập, học hỏi và tiếp cận thêm những kiến thức và kỹ thuật liên hệ nhờ đó có thể đảm nhận các công tác và phục vụ ngày một tốt hơn.

 

BAN TRUYỀN THÔNG HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA:

Gặp Gỡ Thường Kỳ

 

Nhằm duy trì, củng cố và phát triển sứ mạng truyền thông để phục vụ anh chị em trong Hội Dòng, Giáo Hội cũng như thế giới hôm nay, ban truyền thông (BTT) của Hội Dòng Xitô Thánh Gia đã có cuộc gặp gỡ thường kỳ tại nhà khách của Đan Viện Xitô Thiên Phước - Vũng Tàu, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Cuộc họp chung của BTT do Viện Phụ Giuse Khang - Đan Viện Thiên Phước đồng hành và điều phối: qui tụ các đại diện đến từ 12 Đan Viện thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia (Đan Viện Fatima vắng mặt). Nội dung lần gặp gỡ của BTT năm nay để bầu chọn, đề cử và bàn thảo những công việc liên hệ đến nhân sự, phân chia công tác các tiểu ban, đề xuất một chương trình làm việc lâu dài. Các thành viên trong BTT cũng được ôn tập, học hỏi và tiếp cận thêm những kiến thức và kỹ thuật liên hệ nhờ đó có thể đảm nhận các công tác và phục vụ ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó BTT cũng bàn thảo, góp ý, đề nghị và kiến nghị những vấn đề liên hệ đến hình thức, cũng như nội dung để trang web Hội Dòng ngày càng phát triển, phong phú, chất lượng và hiệu quả hơn.

 

Mai Thi

 

*** Dưới đây là một vài hình ảnh sinh hoạt của BTT trong lần gặp gỡ lần này.