TIN TỨC

FOLLOW JESUS

 

 

FOLLOW JESUS

                                         (HĐ.Giêsu)

Ai lắm lời bảo rằng tu làm chi-khổ
Thế ngoài đời sướng lắm hay sao
Ai lắm lời bảo rằng đi tu Lỗ
Thế không tu có nắm chắc phần LỜI.

Sao nghĩ thế-có phải tu khổ thật!
Để sợ khổ chẳng ai dám mon men
Tiếc một đời chân tu chưa chạm đến
Cứ CƯỠNG CẦU nên tu khổ thế thôi!

Mà lỡ như mai kia Em thấm chút khổ
Tự nhủ rằng:
vì cuộc đời là bể dâu bể khổ
Tu trong đời tu khổ tí sao đâu.

FOLLOW JESUS
không sợ khổ cũng không sợ lỗ
Vì xưa nay…chưa ai lỗ vì tu
Cũng chưa ai “có chân tu” mà khổ
 lí tưởng tu ban đầu ta quyết tiến
Theo Bóng hình- ấy chính Jesu!

Jesus cười vẫy gọi!
HÃY THEO TA
HÃY THEO TA!
RỒI SẼ ĐƯỢC LƯỚI NGƯỜI NHƯ LƯỚI CÁ
RỒI SẼ ĐƯỢC GẤP TRĂM Ở ĐỜI NÀY
VÀ GIA NGHIỆP ĐỜI SAU
!!!
Vậy chưa đủ hời sao?
hỡi em đang đứng ở ngã ba đường?
…..
FOLLOW JESUS

!!!!!!
Lạy Chúa! Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban ơn Thiên Triệu cho chúng con!!
Xin cho chúng con biết tìm chọn niềm vui nội tại, niềm vui có Chúa,  để không có điều gì làm chúng con buồn khổ
nhưng luôn cảm nhận niềm hạnh phúc trên đường theo Chúa!!
Xin Chúa chúc lành và ban thêm Ơn Thiên Triệu cho Giáo Hội của Chúa!!! Amen

              Mừng Ngày ơn thiên triệu 8/5/22