TIN TỨC

Tin từ Vatican, June 16, 2017: "Bạo lực là dấu chỉ người ta cảm thấy không được yêu thương"

Đức Thánh cha chỉ trích xu hướng khiến xã hội quá chú ý đến ‘người hấp dẫn’

Tin từ Rôma, June 15, 2017: "Với nghèo đói cần hành động, không nói suông"

Đức Thánh cha lên tiếng phản đối vấn đề nghèo đói ngày càng gia tăng trong sứ điệp kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ nhất

Tin từ Vatican: Đức Thánh cha cảnh báo thói đạo đức giả ‘hủy hoại cộng đồng’

Thói đạo đức giả xuất phát từ ma quỷ không thuộc về Kitô hữu

Tin từ Vatican: Đức Thánh cha kêu gọi Kitô hữu gieo hy vọng cho tha nhân

Đức Thánh cha gọi những người không động viên tha nhân mà gieo ‘giấm chua mật đắng’ không phải là Kitô hữu

Truyền giáo với tinh thần ‘can đảm và sáng tạo’

Đức Thánh cha kêu gọi người Công giáo trở thành thừa sai không biên giới để đối phó những thách thức hiện nay.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội thứ 51

Thông truyền niềm Hy vọng và sự Tin tưởng trong thời đại chúng ta

Tin Vatican: ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG TRUMP

Lần đầu tiên Đức Giáo hoàng và Tổng thống Mỹ gặp nhau sau những khác biệt về Hồi giáo và những người nhập cư. Quà tặng đặc biệt cho Donald Trump là “Phi-bạo lực, phong cách của một chính sách vì hòa bình”, và Trump tặng Đức Giáo hoàng các bài phát biểu của Martin Luther King. Đệ nhất phu nhân Melania xin Đức Thánh Cha chúc lành một tràng chuỗi Mân Côi.

Tin từ Rô-ma: ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ CẢNH BÁO TẬT GIÈM PHA VÀ NÓI XẤU NHAU

Kitô hữu không dịu dàng và lễ phép là loài rắn chuyên gây chia rẽ