TIN TỨC

Đức Thánh Cha kêu gọi ký giả tôn trọng sự thật

VATICAN. ĐTC Phanxicô kêu gọi các ký giả tôn trọng sự thật, phẩm giá con người và góp phần làm tăng trưởng chiều kích xã hội của con người

Vatican, 15.09.2016: Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người

“phẩm giá Thiên Chúa ban cho con người chúng ta có thể bị suy thoái, con người có thể tự làm băng hoại nhân phẩm của mình...

Tòa Thánh công bố đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2017

“Không bạo lực: kiểu của một nền chính trị cho hoà bình”.

ĐTC Phan-xi-cô: "Sống Tin Mừng là phục vụ những người rốt hết vì yêu Thiên Chúa"

Chúng ta đừng quên điều này: Thiên Chúa trả cho nhiều hơn con người rất nhiều! Chính Ngài cho chúng ta một chỗ đẹp hơn chỗ con người cho chúng ta!

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp người sáng lập Facebook

“Đức Giáo hoàng và ông Zuckerberg đã nói chuyện với nhau về cách thế sử dụng các kỹ thuật truyền thông để xoá bớt nghèo khổ, khuyến khích một nền văn hóa gặp gỡ và giúp chuyển đạt một sứ điệp của hy vọng, đặc biệt cho những người bị thiệt thòi nhất”.

Đức Thánh Cha cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng cho Âu Châu

ĐTC Phanxicô nhắc đến hiện tượng nhiều Kitô hữu ngày nay ở Âu Châu tuy đã được rửa tội, nhưng không thực hành đạo, không ý thức hồng ân đức tin đã nhận lãnh, không tích cực tham gia đời sống cộng đồng Kitô. Đó là một thách đố cho tất cả các Giáo Hội Kitô ở đại lục này, và cho thấy cần có một công trình tái truyền giảng Tin Mừng.

Tin Vaticano: Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Uỷ ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế.

Tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và nữ tu Carmen Sammut, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, đề cử các học giả tham gia nhóm nghiên cứu này...

ĐTC Phan-xi-cô: "Lòng thương xót là cách sống, không phải là một từ trừu tượng" (July 4, 2016 )

Dửng dưng với người nghèo và người đau khổ ‘biến Kitô hữu thành kẻ đạo đức giả’