TIN TỨC

Khăn Liệm Turin là gì? (Đức Thánh Cha Phanxico thăm nơi lưu giữ khăn liệm Turin)

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nghĩ đến nhiều khuôn mặt của những người nam và những người nữ bị gây thương tổn bởi một cách sống không quan tâm tới phẩm giá của họ, bởi chiến tranh và bởi bạo lực mà chúng liên lụy đến những người yếu đuối nhất.“

THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN - HĐGMVN VỀ "CÁI GỌI LÀ SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI"

Ki-tô hữu không được phép đọc, phổ biến hay rao giảng cái gọi là sứ điệp từ trời.