TIN TỨC

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ THANH NIÊN - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên, là Thượng Hội Đồng Giám Mục bình thường khóa 15, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 và có chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”. Mục đích được đề ra là nhằm “tháp tùng những người trẻ tuổi trên hành trình của họ hướng đến sự trưởng thành sao cho, thông qua một quá trình phân định, họ có thể khám phá dự án cuộc sống của mình và nhận ra nó với niềm vui, mở ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với con người, cũng như tích cực tham gia vào việc xây dựng Giáo Hội và xã hội”.[1]

Tin mới: Phong thánh: trọng tâm đã thay đổi?

Mối quan tâm duy nhất nơi các thánh phải là sự thánh thiện và nhân đức, không phải sự ham muốn thế tục như nổi tiếng hay lợi ích