TIN TỨC

Tin từ Vatican: "Thiên Chúa vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta"

Đức Phanxicô nói người Kitô hữu chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta’

Tin Giáo hội: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói: "Ơn cứu độ xuất phát từ thánh giá"

Đức Thánh cha Phanxicô nói thánh giá không phải là đồ trang trí

Đức Thánh Cha Phanxico: "Tội lỗi làm chúng ta mù quáng nhưng bí tích giải tội sẽ chữa lành"

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích người Công giáo xưng tội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

ĐTC Phan-xi-cô: "THIÊN CHÚA TÌM KIẾM NHỮNG AI CẦN ĐẾN NGÀI NHẤT"

Hãy đi tới những nơi đâu cần tình yêu thương - Đức Phanxicô kêu gọi những người đứng đầu các tổ chức bác ái

ĐTC Phan-xi-cô: "Không sẵn sàng tha thứ là đóng cửa tâm hồn trước Lòng Thương Xót Chúa"

Đức Thánh cha Phanxicô nhắc nhớ người đi lễ tha thứ cho tha nhân

Tin GH: Đức Giáo hoàng nói Giáo hội không cần ‘tiền bẩn’

‘Hãy kiểm tra và đốt đi’ – Đức Phanxicô nói với những nhà hảo tâm

Tin GHHV: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đi Cuba gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga

ĐTC Phanxicô đã rời Roma, lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 12 ở nước ngoài, trong vòng 1 tuần lễ...

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Chúa tuôn đổ Thần Khí của Ngài xuống trên Giáo Hội Việt Nam, để chúng ta được biến đổi nên chứng nhân đáng tin của lòng thương xót trên quê hương đất nước chúng ta.