TIN TỨC

MEDAL NĂM THỨ 7 TRIỀU GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Từ ngày 12/8, Medal năm thứ bảy triều Giáo hoàng của Đức Phanxicô sẽ được bán tại Phòng Quản Trị Tài Sản Tông Tòa và tại các nhà sách Vatican.

ĐTC PHANXICÔ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐỔI MỚI CHO VIỆN GIÁO VỤ

Sáng 10/8, ĐTC ban hành quy chế đổi mới cho Viện Giáo Vụ (IOR - Istituto per le Opere di Religione) hay quen gọi là Ngân hàng Vatican. Quy chế được ký hai ngày trước, tức 8/8.

ÔNG VINCENT LAMBERT QUA ĐỜI. SỰ THẤT BẠI CỦA NHÂN LOẠI CHÚNG TA

Lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày 11/7, ông Vincent Lambert, một bệnh nhân đang sống trong tình trạng thực vật hay ý thức tối thiểu, sau khi bị tai nạn xe vào năm 2008, và đang được điều trị tại bệnh viện Sébastopol ở Reims, đã qua đời.

ĐỨC THÁNH CHA NHÓM CÔNG NGHỊ VỀ VIỆC PHONG THÁNH CHO 5 CHÂN PHƯỚC

ĐTC thông báo lễ phong thánh cho 5 vị chân phước vào ngày 13/10 năm nay.