TIN TỨC

Tin mới: Phong thánh: trọng tâm đã thay đổi?

Mối quan tâm duy nhất nơi các thánh phải là sự thánh thiện và nhân đức, không phải sự ham muốn thế tục như nổi tiếng hay lợi ích

trực tuyến DIỄN NGUYỆN MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG - mời quý vị đón xem

Bắt đầu lúc 8h30 ngày 24-07-2018, tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn

Công bố Sứ Điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới người nghèo

VATICAN. Sáng 13-6-2017, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của ĐTC nhân Ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo sẽ được cử hành vào ngày 19-11 năm nay, chúa nhật thứ 2 của tháng 11.