Hiến Pháp HDXTTG

Hiến Pháp Hội dòng Xi-tô Thánh Gia (bản La ngữ)

Bản PDF bằng tiếng La-tinh

 

Đây là bản Hiến Pháp bằng tiếng La-tinh. Những dòng chữ màu đỏ là những gì đang trình Tổng Hội để hiệu đính lại cho phù hợp.

Muốn xem, xin click vào ĐÂY

HIẾN PHÁP HDXTTG