Hiến Pháp HDXTTG

Hiến Pháp Hội dòng Xi-tô Thánh Gia (bản Tiếng Việt)

Bản PDF, tiểu ban Hiến Pháp đã chỉnh sửa từ ngữ, đang chờ Tổng Hội duyệt lại.

 

Đây là bản Hiến Pháp bằng tiếng Việt. Những dòng chữ màu đỏ là những gì đang trình Tổng Hội để hiệu đính lại cho phù hợp.

Muốn xem, xin click vào ĐÂY

HIẾN PHÁP HDXTTG