Triết Học

Hình ảnh lễ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TRIẾT HỌC HỘI DÒNG - NIÊN KHOÁ MỚI (Martin - Phước Lý)

Cầu chúc tất cả anh em sinh viên cưu mang trong lòng sự khôn ngoan đích thực, là Đức Giêsu Kitô.