Triết Học

Hình ảnh lễ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TRIẾT HỌC HỘI DÒNG - NIÊN KHOÁ MỚI (Martin - Phước Lý)

Cầu chúc tất cả anh em sinh viên cưu mang trong lòng sự khôn ngoan đích thực, là Đức Giêsu Kitô.

 

HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TRIẾT HỌC NIÊN KHOÁ MỚI


 

Vào lúc 9h00 sáng ngày 05/09/2015, Lớp bồi dưỡng triết học thuộc Hội dòng Xitô Thánh Gia đã cử hành thánh lễ khai mạc niên khóa mới 2015-2016. Với sự hiện diện của Viện phụ Giám Đốc Dominico, các cha giáo sư cùng hơn 70 sinh viên thuộc 4 Hội dòng.(Xitô, Biển Đức, Scalabrini, Đức Mẹ Người Nghèo).

Trong 16 năm hiện diện và phát triển, các khóa Bồi dưỡng Triết học đã đào tạo các tu sĩ của các cộng đoàn theo như đường hướng mà Hiến pháp đề ra. Tiếp tục truyền thống ấy, năm nay Hội dòng khai giảng niên học mới.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ khai giảng.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu chúc tất cả anh em sinh viên cưu mang trong lòng sự khôn ngoan đích thực, là Đức Giêsu Kitô.

M. Martin Nguyễn Thanh Nghị O.Cist

 

Tin liên quan