Tuyên Ngôn

Công đồng Vaticano II: "Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo" - Digitatis Humanae

Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo là một văn kiện đáng kể và quan trọng trong lịch sử Giáo Hội, khai mở một kỷ nguyên mới cho mối liên lạc của Giáo Hội với thế giới hiện đại.