Tuyên Ngôn

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: "Nostra Aetate"

Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo