LUẬT DÒNG

LỊCH SỬ LINH ĐẠO ĐAN TU (M. Duyên Thập Tự - Lê Văn Đoàn, VpHT)

Nghiên cứu về lịch sử linh đạo là cố gắng nhận biết xuyên qua lịch sử chuyển động của Thiên Chúa đến với con người và đáp trả của con người với Thiên Chúa.

BẠN TÌM AI ?

Bản gốc tiếng Anh: The Monastic Journey Dịch giả: Viện Phụ Bảo Tịnh - Mỹ Ca

LINH ĐẠO XITÔ

Hiền Lâm.

Tu Luật thánh phụ Biển Đức

Bản PDF đầy đủ.

Bản THÓI LỆ Hội dòng Xi-tô Thánh Gia

Định dạng PDF (Bản Thói Lệ cập nhật năm 2016)