VĂN KIỆN

Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót

MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: "Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo"

Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X - Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Giới thiệu tổng quát về Công đồng Vaticano II

nhờ sự giúp đỡ của Cha M. Salesio Trần Minh Thái, BBT lần lượt gửi đến quý độc giả các văn kiện của các Công đồng...

Thông điệp "LAUDATO SI", của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.

THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ VỀ VIỆC “CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG”